VIP-biljetter

1. Köp biljett
    • ✔ Separat VIP-entré
    • ✔ Separat bar
    • ✔ Avgränsad VIP-hylla
    • ✔ Vatten-spolande toaletter
    • ✔ Möjlighet att beställa ur ett större sortiment av dryck